20th Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival-Porsgrunn (NO)
Workshop INCLUSIVE THEATRE

Mandag 13.6, Tirsdag 14.6 kl 15-19
Onsdag 15.6 kl 13-17
Torsdag 16.6 kl 14-18, visning kl 19

Denne workshopen ble utviklet for å skape et rom, et arbeid, der flyktninger, innvandrere og lokalbefolkningen kunne møtes. Å spille teater på gata i store grupper med folk av ulik alder og opprinnelse er en sterk og direkte måte å “ta” rommet på og bli synlig; å dele idéer og drømmer, smerte og glede med andre. Å overvinne følelsen av å være “fremmed”, misforstått eller “stum”. Teater er et språk som er tilgjengelig for alle.
INCLUSIVE THEATRE er for alle som ønsker å møte andre, som vil utveksle idéer og tanker. For folk som vil lære om gateteater. Det er ingen krav om tidligere erfaring med teater

http://pitfestival.no/inclusive-theatre

AZIONE CONTRO LE QUOTIDIANE GUERRE (Porsgrunn, NO) •2016
INCLUSIVE THEATRE (Porsgrunn, NO) •2016

download PDFKONFERANSE Kunsten kjenner ingen grenser – Inkludering og integrering – scenekunst som verktøy

onsdag 15. juni kl. 18:00, Kafe K

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival har invitert italienske Teatro Due Mondi til å gjøre et prosjekt med flyktninger bosatt i Grenland under festivalen.
I 2011 opplevde Teatro due Mondi at det plutselig ble bosatt 30 unge menn fra Nigeria, Ghana, Tchad og Pakistan rett ved Faenza, der teateret holder til. Mennene var helt isolerte og innbyggerne visste ingenting om dem. Slik startet teaterets arbeid med flyktninger. Teaterfolkene ville bli kjent med flyktningene og skape et rom der immigranter og italienere kunne møtes. Etter dette har de utviklet flere former for workshops og forestillinger og jobbet med flyktninger i mange sammenhenger.

http://pitfestival.no/konferanse